ZÁPIS DO ZOZNAMU SPRÁVCOV

Odo dňa 01.06.2018 som zapísaný Ministerstvom spravodlivosti SR do zoznamu správcov pod č. 1886, čím som rozšíril svoje služby aj na oblasť konkurzného práva. Primárne sa venujem osobným bankrotom fyzických osôb.