Autorizácia kúpnych zmlúv advokátom

Odo dňa 11.04.2011 poskytuje Advokátska kancelária JUDr. Ivana Hrica autorizáciu zmlúv pri prevode nehnuteľností. Autorizácia zahŕňa nielen spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ale aj posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu alebo ho neobchádza. Advokátska kancelária rovnako posudzuje, či uzavretím zmluvy nenastane skutočnosť zakladajúca vznik škody klientovi. Čo je podstatné autorizácia šetrí čas klienta – lehoty na katastri sa skracujú a taktiež šetrí peniaze, keďže poplatky na kataster vedia byť nižšie až o 75 % oproti klasickému postupu.