GDPR odborné poradenstvo

V dňoch 15.05. až 16.05.2018 sme sa zúčastnili na odbornom školení „Koordinátor pre zosúladenie s nariadením GDPR. Prijatím nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation – GDPR) došlo k zásadnej zmene legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Z uvedeného dôvodu som zareagoval na túto výraznú zmenu účasťou kolegyne na certifikovanom školení.