NEHNUTEĽNOSTI – PRÁVNE PORADENSTVO

 Ako advokát poskytujem pri práve nehnuteľností nasledovné služby:

  • vypracovanie komplexnej právnej dokumentácie pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, počnúc samotnou kúpnou zmluvou, oznámením o zamýšľanom vklade, ako aj návrhom  na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zmluvné strany pred katastrom až do povolenia vkladu zastupujem
  • po dohode so stranami zmluvy autorizujem kúpne zmluvy, overujem podpisy zmluvných strán. Som poistený pre prípad vzniku škody kupujúcemu alebo predávajúcemu až do sumy 200.000 €, je mojím primárnym záujmom, aby každá   strana bola počas celého procesu prevodu vlastníckeho práva dostatočne chránená a na konci spokojná

Ako advokát ďalej zabezpečujem poradenstvo pre klientov pri:

   • nájme bytov, rodinných domov, pozemkov, rekreačných nehnuteľností alebo  nebytových priestorov, vrátane prípravy zmlúv alebo ich kontroly pred podpisom
   • riešim susedské spory, najmä formou mediácie alebo v krajnom prípade súdnou cestou
   • zastupujem klientom pred súdmi v prípade sporov o určenie vlastníckeho práva alebo pri vyprataní nehnuteľností

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

 • vysoká úroveň poskytovania právnych služieb
 • promptnosť a flexibilita
 • poradenstvo aj po skončení spolupráce
 • férové podmienky pre každé klienta dohodnuté vopred

VÝHODY

 • viac ako 15 ročné skúsenosti s advokáciou
 • elektronický podpis – rýchlejšia a lacnejšia komunikácia so štátom
 • externí spolupracovníci z rôznych oblastí podnikania k dispozícii
 • individuálny prístup