AdvokÁt

PORTFÓLIO SLUŽIEB

Obchodné právo

Zápis podnikateľov do RPVS

GDPR dokumentácia

Občianske právo

Nehnuteľnosti - právne poradenstvo

Osobný bankrot fyzických osôb

O mne

JUDr. Ivan Hric

advokát, správca

Ako advokát poskytujem komplexné právne služby na vysokej úrovni takmer vo všetkých odvetviach práva s primárnou špecializáciou na obchodné, občianske a konkurzné právo.

Pri poskytovaní advokátskych služieb prísne dbám na záujmy klienta, zachovávam mlčanlivosť a vždy konám v súlade s princípmi advokátskej etiky. Kombinujem praktické a teoretické skúsenosti s vysokým pracovným nasadením, hospodárnosťou konania a férovými cenami pre klientov.

V rámci praxe úzko spolupracujem so špecialistami z oblastí realít, daní, prípravy projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. Právne služby poskytujem na území celého Slovenska, predovšetkým v regióne Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Liptovský Mikuláš, Košice, Prešov a pod. Právne služby poskytujem rovnako tak právnickým a fyzickým osobám.

Využívam progresívne formy právnej pomoci klientom ako je právna rada online komukoľvek a kdekoľvek na Slovensku. Ďalej ponúkam elektronické služby advokáta, ktorý uľahčujú komunikáciu s úradmi, ale predovšetkým šetria čas a peniaze klientov. Autorizujem zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, čím chránim práva klientov pred vznikom škody a znižujem náklady na právne služby.

Ako správca sa venujem výhradne osobným bankrotom a poradenstvu s tým spojeným.

Toho času sa nevenujem trestnému a rodinnému právu. Rád odporučím iných kvalifikovaných kolegov advokátov.

Teším sa ak sa na mňa vo vyššie uvedených oblastiach obrátite.

 

„Pána JUDr. Hrica som si vybrala podľa recenzií a urobila som veľmi dobre. Som nadmieru spokojná. Jeho profesionálny, ústretový, milý prístup a komunikácia je na top úrovni.“ – Valtová

„S právnymi službami som bola maximálne spokojná. Pri jednaní
s klientom sa prejavil nielen odborný a profesionálny prístup , ale aj empatia , pochopenie a v cítenie sa do rozpoloženia poškodenej osoby.“ – Chroustová

„S právnymi službami pána doktora Hrica a kolegyne pani doktorky Škovranovej som bol osobne, aj za spoločnosť ktorú zastupujem veľmi spokojný.“

PORTFÓLIO SLUŽIEB

Obchodné právo

Príprava, analýzy a pripomienkovanie obchodných zmlúv. Komplexné poradenstvo v oblasti práva,obchodných spoločností

Zisti viac…

Zápis podnikateľov do RPVS

Ako advokát poskytujem služby oprávnenej osoby od roku 2020 a zapisujem podnikateľov do Registra partnerov verejného sektora

Zisti viac…

GDPR dokumentácia

Analýza rizík ochrany osobných údajov, vypracovanie GDPR dokumentácie na mieru, inštrukcie pri implementácii pravidiel

Zisti viac…

Občianske právo

Príprava, zmena a pripomienkovanie občiansko právnych zmlúv, zastupovanie klientov v súdnych konaniach, vymáhanie pohľadávok

Zisti viac…

  nehnuteľnostI -PRÁVNE PORADENSTVO

Príprava, analýzy a pripomienkovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, budúcich zmlúv a pod. Autorizácia zmlúv

Zisti viac…

Osobný bankrot fyzických osôb

Konzultácie zadĺženým osobám pred podaním žiadosti o priznaní právnej pomoci Centrom právnej pomoci

Zisti viac…

Blog

Autorizácia kúpnych zmlúv advokátom

Autorizácia kúpnych zmlúv advokátom

Odo dňa 11.04.2011 poskytuje Advokátska kancelária JUDr. Ivana Hrica autorizáciu zmlúv pri prevode nehnuteľností. Autorizácia zahŕňa nielen spísanie zmluvy o prevode...

GDPR odborné poradenstvo

GDPR odborné poradenstvo

V dňoch 15.05. až 16.05.2018 sme sa zúčastnili na odbornom školení "Koordinátor pre zosúladenie s nariadením GDPR. Prijatím nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data...

ZÁPIS DO ZOZNAMU SPRÁVCOV

ZÁPIS DO ZOZNAMU SPRÁVCOV

Odo dňa 01.06.2018 som zapísaný Ministerstvom spravodlivosti SR do zoznamu správcov pod č. 1886, čím som rozšíril svoje služby aj na oblasť konkurzného práva. Primárne sa venujem...