GDPR dokumentácia

Povinnosť vypracovať GDPR dokumentáciu vyplýva z Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Rovnako táto povinnosť vyplýva aj zo slovenskej legislatívy, konkrétne zo Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V zásade každý subjekt práva je povinný spracovať a chrániť osobné údaje podľa vyššie uvedeného nariadenia a zákona. Ak máte zamestnancov, má zákazníkov, e-shop, zverujete vedenie účtovníctva tretej osobe, prípadne máte kamerový systém, skenujte doklady, organizujete semináre, školenia atď., máte povinnosť mať spracovanú GDPR dokumentáciu. Ako advokát vám ponúkam kompletný servis ku GDPR, ktorý zahŕňa:

 

 • zaslanie formulárov za účelom zistenia rozsahu a spôsobu spracovania osobných údajov klientom
 • na základe doručených formulárov hĺbková analýza rizík pri spracovaní osobných údajov klientom
 • vypracovanie GDPR dokumentácie za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov v rozsahu:
    • záznamy o spracovateľských činnostiach
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    • zmluva so sprostredkovateľmi
    • organizačná smernica
    • záznam o uplatnených právach oprávnenej osoby
    • záznamy o porušeniach ochrany osobných údajov + prijaté opatrenia
    • usmernenie vo veci zmluvných vzťahov
    • usmernenie vo veci informačnej povinnosti
 • odovzdanie dokumentácie v listinnej podobe + USB kľúč klientovi
 • odovzdanie pokynov týkajúcich sa praktickej realizácie GDPR dokumentácie

  KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

  • vysoká úroveň poskytovania právnych služieb
  • promptnosť a flexibilita
  • poradenstvo aj po skončení spolupráce
  • férové podmienky pre každé klienta dohodnuté vopred

   

  VÝHODY 

  • viac ako 15 ročné skúsenosti s advokáciou
  • elektronický podpis – rýchlejšia a lacnejšia komunikácia so štátom
  • externí spolupracovníci z rôznych oblastí podnikania k dispozícii
  • individuálny prístup

   

  Kontakt:

  Sídlo kancelárie advokáta správcu

  Budova – OK PFAFF

  Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves

   

  JUDr. Ivan Hric

  +421 918 931 021

  Email advokát JUDr. Ivan Hric

  advokat@advokathric.sk

  advokat@advokathric.eu

  © 2023 HRIC Created by Tomáš Husivarga
  Life Vectors by Vecteezy