Občianske právo

V odvetví občianskeho práva poskytujem ako advokát nasledovné právne služby:

 

 • príprava, zmena a pripomienkovanie občiansko právnych zmlúv, napríklad
  (kúpna zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, zámenná zmluva, záložná zmluva, zádržná zmluva zmluva o pôžičke, výpožičke, zmluva o budúcej zmluve a pod.)
 • zastupovanie klientov vo veciach náhrady škody a bezdôvodného obohatenia
 • právne služby vo veciach vlastníckych práv a vecných práv k cudzím veciam
 • vymáhanie pohľadávok mimosúdnou, súdnou cestou
 • zastupovanie klientov v súdnych a exekučných konaniach – podávanie žalôb, vyjadrení, odvolaní, dovolaní
 • zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • a pod.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

 • vysoká úroveň poskytovania právnych služieb
 • promptnosť a flexibilita
 • poradenstvo aj po skončení spolupráce
 • férové podmienky pre každé klienta dohodnuté vopred

VÝHODY 

 • viac ako 15 ročné skúsenosti s advokáciou
 • elektronický podpis – rýchlejšia a lacnejšia komunikácia so štátom
 • externí spolupracovníci z rôznych oblastí podnikania k dispozícii
 • individuálny prístup