Obchodné právo

Obchodné právo je moja hlavná špecializácia ako advokáta. V rámci tejto oblasti sa venujem najmä:

 • poradenstvu v predzmluvných vzťahoch s obchodným charakterom
 • príprave, analýzam a pripomienkovaniu obchodno-právnych zmlúv
 • súčasne ponúkam komplexné poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností a družstiev (ich založenie, zmena právnej formy, zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, výmaz spoločností, zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločností, vzťahy medzi spoločníkmi)
 • zastupovaniu spoločností pred obchodným registrom príslušných Mestských a Okresných súdov
 • v prípade vzniku sporu ponúkam jeho mimosúdne riešenie, v nevyhnutnom prípade zastupovanie klienta pred príslušným súdom
 • zastupovaniu vo všetkých druhoch súdnych konaní podľa Obchodného zákonníka
 • vymáhanie splatných pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní

 

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

 • vysoká úroveň poskytovania právnych služieb
 • promptnosť a flexibilita
 • poradenstvo aj po skončení spolupráce
 • férové podmienky pre každé klienta dohodnuté vopred

VÝHODY

 • viac ako 15 ročné skúsenosti s advokáciou
 • elektronický podpis – rýchlejšia a lacnejšia komunikácia so štátom
 • externí spolupracovníci z rôznych oblastí podnikania k dispozícii
 • individuálny prístup