JUDr. Ivan Hric

advokát, správca

 Preukázanie získanej kvalifikácie:

1999 – 2004              

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

 2004                           

Magisterský titul v odbore právo

2005                           

Získanie titulu „JUDr“ v odbore medzinárodné právo

2005 – 2008              

Zamestnaný v banke, neskôr v štátnej správe

2008 – 2010              

Prax advokátskeho koncipienta AK JUDr. Jozef Pojdák

2010                             

Advokátske skúšky

2011                              

Otvorenie advokátskej kancelárie v Spišskej Novej Vsi

2018                             

Správcovské skúšky

2019                              

Otvorenie kancelárie správcu so zameraním na osobný bankrot