Autorizácia kúpnych zmlúv advokátom

Autorizácia kúpnych zmlúv advokátom

Odo dňa 11.04.2011 poskytuje Advokátska kancelária JUDr. Ivana Hrica autorizáciu zmlúv pri prevode nehnuteľností. Autorizácia zahŕňa nielen spísanie zmluvy o prevode...

GDPR odborné poradenstvo

GDPR odborné poradenstvo

V dňoch 15.05. až 16.05.2018 sme sa zúčastnili na odbornom školení "Koordinátor pre zosúladenie s nariadením GDPR. Prijatím nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data...

ZÁPIS DO ZOZNAMU SPRÁVCOV

ZÁPIS DO ZOZNAMU SPRÁVCOV

Odo dňa 01.06.2018 som zapísaný Ministerstvom spravodlivosti SR do zoznamu správcov pod č. 1886, čím som rozšíril svoje služby aj na oblasť konkurzného práva. Primárne sa venujem...